Grundet nye momsregler lukker vi ned for salg
af gavekort dd. Udstedte gavekort er
stadig brugbare indtil udløb.

Med venlig hilsen Spisegavekortet.dk

Klik her og
find dit spisested
på kortet!

Tank gavekort op

Rart at vide om spisegavekortet

Spisegavekortet

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for gavekort udstedt af Spiseliv ApS/Spisegavekortet.dk

ANVENDELIGHED

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle gavekort, som udbydes og sælges af Spiseliv ApS / Spisegavekortet.dk. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for aftaler indgået mellem Spiseliv ApS og kunden i det omfang, andet ikke er særskilt skriftlig aftalt.

BESTILLINGER

Gavekortet kan alene bestilles online eller tankes op via www.spisegavekortet.dk. Efter bestilling fremsendes skriftlig bekræftelse med ordrenummer pr. e- mail. Ordrenummeret skal bruges ved al kontakt til Spiseliv ApS/Spisegavekortet.dk Ordrebekræftelse og disse generelle betingelser er udgangspunktet for parternes aftale, og det fremgår heraf, hvad der er aftalt mellem parterne. Såfremt det ikke er muligt at efterkomme bestillingen af gavekortet, vil køberen blive informeret herom hurtigst muligt. Køberen har på denne baggrund ret til at annullere bestillingen. Spiseliv ApS kan ikke ifalde ansvar på baggrund af, at et gavekort ikke kan udstedes uanset årsagen hertil.

BETALINGER

Spiseliv ApS modtager betaling med Dankort eller VISA-Dankort. Betalingen vil først blive trukket på købers konto når købers gavekort er tanket op med det bestilte beløb.

SIKKER BETALING MED KREDITKORT

I forbindelse med elektronisk betaling gennemføres transaktionen med ePay betalingsmodul, der sikrer kryptering. Spiseliv ApS krypterer alle kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

PRISER

Spiseliv ApS forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre priser og rette eventuelle fejl. Hvis køberen skulle blive berørt heraf, vil denne blive informeret herom og vil efterfølgende have ret til at annullere sin bestilling.

FORSENDELSE

Gavekortene vil blive afsendt med Post Danmark. Rettidig levering forudsætter, at Post Danmark overholder dag-til-dag leveringen. Forsinkelser hos Post Danmark kan bevirke, at gavekortet kommer senere frem end ønsket - Spiseliv ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor.

ÆNDRINGER

Når Spiseliv ApS har modtaget bestillingen af gavekortet, er det ikke muligt at annullere gavekortet eller ændre dets indhold. Dette gælder dog ikke, såfremt det ikke er muligt at efterkomme køberens bestilling. I sådanne tilfælde har køberen ret til at annullere bestillingen. Hvis gavekortet er bestilt til en specifik restaurant, kan køberen ikke efterfølgende ændre restaurantvalg.

BESTILLING OG BETALING

Bordreservation og bestilling foregår altid direkte hos restauranten. Spiseliv ApS har intet ansvar for, at gavekortet ikke kan benyttes på den ønskede dag. Undtagelsesvist kan der dog efter specifik aftale med restauranten efterfølgende ændres dato. Kontakt restauranten direkte for aftaler herom. Spiseliv ApS er ikke forpligtet til at deltage i denne dialog og aftale mellem kunden og restauranten. I forbindelse med bestillingen skal det oplyses, at betalingen foretages med et gavekort solgt af Spiseliv ApS. Når der betales med gavekortet afgør restauranten, om et eventuelt overskydende beløb udbetales eller overføres til senere brug.

FORBRUGERRETTIGHEDER

Aftaler om køb af gavekort til restaurationsbesøg er ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven. Aftalen mellem Spiseliv ApS og kunden er ikke omfattet af forbrugerreglerne i købeloven, da køb af gavekort ikke er omfattet.

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved bestilling af gavekort anmoder Spiseliv ApS om oplysninger, som skal bruges i forbindelse med aftalens indgåelse. Spiseliv ApS iagttager persondatalovens regler, og indhentede oplysninger om købers navn, adresse, telefonnummer, email-adresse mv. behandles fuldt fortroligt og anvendes udelukkende til behandlingen af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form og gemmes i 5 år. Efter anmodning oplyser Spiseliv ApS køberen om, hvilke oplysninger om kunden, der er registreret hos Spiseliv ApS. Disse oplysninger kan efter anmodning fra køberen blive slettet.

GYLDIGHED

Gavekortet er gyldigt i op til 3 (tre) år fra udstedelsen. Spiseliv ApS har dog intet ansvar for, at en specifik restaurant efterfølgende er blevet solgt, gået i betalingsstandsnings, blevet erklæret konkurs, eller på måde anden måde er forhindret i at opfylde forpligtelsen i henhold til gavekortet, inden dettes udløb. Det er således alene restauranten, der er ansvarlig for, at gavekortet kan indløses, ved ønske om specifik restaurant, cafe eller bar.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Spiseliv ApS vil ikke være ansvarlig for fejl eller mangler ved den ydelse, der er knyttet til gavekortet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver form for misligholdelse fra restaurantens side, herunder utilfredshed med mad, servering, service osv., således at køberen, eller andre modtagere af gavekortet kun kan rette krav imod restauranten. Spiseliv ApS er derved alene formidler af gavekortet og den dertilhørende ydelse. Det er således udelukkende restauranten, der påtager sig forpligtelsen til at indløse eller på anden måde servicere gavekortet.

VÆRNETING

En eventuel tvist mellem Spiseliv ApS og kunde skal afgøres efter dansk ret med byretten i København som aftalt værneting.

KONTAKT SPISELIV ApS

Alle henvendelser bedes stilet til:
Spiseliv ApS
Studiestræde 5, stuen
1455 København K
E-mail: gavekort@spiseliv.dk